Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Missie en Visie

De Willem Alexander is een christelijke basisschool. Aan de hand van de bijbelse verhalen en bijbelse waarden en normen, willen wij leerlingen een basis van vertrouwen geven: het vertrouwen dat ze er in het leven niet alleen voor staan, dat ze met hun gaven en talenten tot bloei kunnen komen en dat ze hun eigen unieke bijdrage aan een leefbare samenleving kunnen leveren. Dat betekent dat we onze leerlingen het besef willen meegeven dat ze er mogen zijn.

Alle kinderen zijn bij ons welkom, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen mogen er zijn op onze school. In alle diversiteit willen we met de leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten een gemeenschap vormen van mensen die er zijn voor elkaar. De christelijke identiteit is daarbij de leidraad voor ons handelen. Wij zijn een basisschool met als primaire taak het verzorgen van onderwijs aan leerlingen van 4-12 jaar.

Waar staat de Willem Alexanderschool voor
Als school staan wij voor de taak, om uw kind(eren) een plezierige basisschooltijd te bieden. Wij streven naar goed onderwijs, waardoor onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren. Met aandacht voor de creativiteit en met als fundament het welbevinden. Onze zes kernwaarden vormen het vertrekpunt, van waaruit wij samen school zijn met onze leerlingen en ouders.

Het logo van de Willem Alexanderschool laat aspecten van de identiteit van onze school zien: richtinggevend, christelijk, warm, aandacht voor het kleine, dynamisch, stevig, duidelijk, betrouwbaar en een basis om jezelf te mogen zijn!

Visie
Wij willen een school zijn die veiligheid biedt, zodat onze leerlingen en het team zich kunnen ontwikkelen; met een positief leer - en leefklimaat en afgestemd op de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij willen een lerende organisatie zijn, die vanuit haar christelijke grondslag en met het uitgangspunt ‘samen zijn wij sterk’, de balans zoeken in veiligheid en goede resultaten; waarbij wij elkaar aanspreken en elkaar hulp bieden en vragen.

Missie en Visie

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein