Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Voorkoming lesuitval

Binnen de school is een ziektenoodplan gemaakt waarin oplossingen staan om de groep voor één of twee dagen op te vangen. Na ziekmelding van een collega proberen wij de haalbaarheid van de volgende stappen:

 • vervanging door leerkracht via de vervangingspool (PIO personeel);
 • vervanging door duo partner of andere collega die geen werkdag heeft;
 • groep opsplitsen of twee groepen samenvoegen.

Bij de keuze die wij maken streven wij naar:

 • zoveel mogelijk behoud van rust in zoveel mogelijk groepen;
 • indien mogelijk een bekende leerkracht voor de groep;
 • werkbaarheid van de situatie.

Zorgen voorafgaande mogelijkheden niet voor een aanvaardbare oplossing, dan zullen wij aan u vragen uw kind van betreffende groep thuis te houden. Hierbij volgen wij de richtlijnen van de inspectie, met daarbij de volgende afspraken:

 • in principe niet de eerste dag;
 • er alleen in uiterst geval toe overgaan en de ouders schriftelijk informeren;
 • voor leerlingen die geen opvang hebben in school, de opvang regelen;
 • lesroostertechnisch kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen;
 • informeren bestuur en inspectie.

Onderwijs en tijd

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein