Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Samenwerking

Er zijn heel wat personen en instanties waar wij als school mee samen werken. Het kan voor u als ouder belangrijk zijn te weten welke dit zijn en ook hoe u deze personen of instanties kunt bereiken. 

Wij werken onder andere samen met andere scholen, met organisaties in Nieuwegein en met zorginstanties. U vind meer informatie in de submenu's. Informatie over de 3 BSO’s waarmee we als school veel samen werken is te vinden op de aparte pagina BuitenSchoolse Opvang (BSO).

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein