Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Schipperskinderen

Van oudsher is Vreeswijk bekend met het fenomeen schipperskind, al vanaf 1917 is er een internaat en wordt er onderwijs aan deze kinderen gegeven. 

De huidige Willem Alexanderschool is ontstaan na een fusie tussen de Prins Hendrikschool voor schipperskinderen en de Johan Frisoschool. Na de fusie zijn we als Willem Alexanderschool, een school voor wal- en schipperskinderen doorgegaan.

Vanaf vier jaar kunnen schipperskleuters op de Willem Alexanderschool komen als gast leerling, dit in onderling overleg tussen ouders, school en het LOVK. Voor varende kinderen geldt een uitzondering op de leerplichtwet. Zij zijn vrijgesteld van de schoolplicht tot uiterlijk 1 augustus volgend op hun 7e verjaardag, mits ze staan ingeschreven bij de LOVK (Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen). De start op een reguliere basisschool heeft voor een schipperskind veel impact:

  • Het kind verblijft voor het eerst in een gastgezin of internaat, het mist de vertrouwde eigen omgeving, de geborgenheid, de voortdurende aanwezigheid van beide ouders;
  • Het kind gaat voor het eerst met regelmaat naar school waar het voor het eerst structurele contacten legt met walkinderen;
  • Net als andere kinderen leven schipperskinderen in verschillende milieus (thuis, school, clubs etc.). Daar komt voor hen nog het internaat/gastgezin bij. Dat vraagt van de school specifieke afstemming.

Met het protocol schipperskinderen laat de Willem Alexanderschool zien hoe zij rekening houdt met kinderen van varende ouders.

Voor meer informatie over het schippersinternaat in Vreeswijk (Nieuwegein) kunt u kijken op www.phi-vreeswijk.nl

Schipperskinderen

Schipperskinderen - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Prins Hendrik Internaat Nieuwegein

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein