Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Scholen op de kaart

Er is een website gelanceerd, waar het onderwijs transparant en overzichtelijk de resultaten van scholen laat zien. De School Vensters geven op www.scholenopdekaart.nl informatie van alle basisscholen en middelbare scholen. De scholen en schoolbesturen tonen daarmee hun resultaten in de context van scholen. Op dit moment bevat de website onder andere informatie over de herkomst van de leerlingen, het vervolgonderwijs van de leerlingen, de samenstelling van het lerarenteam, het oordeel van de inspectie en het gemiddelde resultaat van de eindtoets. De website is in ontwikkeling en zal de komende jaren verder uitgroeien tot een middel waar ouders en andere belangstellenden informatie kunnen vinden. De website is een initiatief van de sector primair onderwijs en wordt door de PO-Raad gerealiseerd. Scholen en schoolbesturen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de site. 

Uiteindelijk zal er een systeem ontstaan, waarmee scholenbesturen en scholen zich kunnen verantwoorden en ouders kunnen een afgewogen keuze maken voor een school voor hun kinderen op basis van het brede beeld: transparant en genuanceerd. Ons SchoolVenster is te vinden op www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/10498/Willem-Alexanderschool

Een breder beeld
De toekomst van ons land zit op dit moment in het basisonderwijs, dus ook op onze school!
Onder de huidige leerlingen bevinden zich een toekomstig minister-president, een kassamedewerker, een directeur van een groot bedrijf, een bakker, een sportheld, enz. Over 20 jaar zijn de meesten aan het werk en kunnen we zien welke talenten zij hebben ontwikkeld, onder meer door het onderwijs dat wij hen hebben gegeven.

Het zou mooi zijn als we de prestaties van scholen kunnen relateren aan de toekomst van onze leerlingen, maar dat is niet eenvoudig. Vooral omdat er veel factoren zijn, die van invloed zijn op wat een kind leert en er meer scholen zijn die daar een bijdrage aan leveren. 

Wij vinden het belangrijk u te betrekken bij onze onderwijs ontwikkelingen en de opbrengsten/resultaten. Wij houden u op de hoogte van de diverse ontwikkelingen via ons ouderportaal. Op de website vindt u de jaarlijkse verantwoording over de bereikte resultaten terug. Op deze manier willen we u inzicht verschaffen in de geleverde onderwijskwaliteit en over wat u van ons mag verwachten. Samen met u, willen wij zorg dragen voor de ontwikkeling en opvoeding van de door u aan ons toevertrouwde kinderen.

Scholen op de kaart is wat ons betreft een passende en eigentijdse manier, om een deel van ons onderwijs te laten zien en te verantwoorden. Uiteindelijk met de bedoeling dat uw kind(eren) een goede toekomst krijgt!

Scholen op de kaart Willem Alexanderschool

Scholen op de kaart

scholenopdekaart logo

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein