Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

School en sponsoring

Zeer regelmatig wordt de school benaderd door diverse instanties om allerlei dingen te promoten of om mee te geven. Wij vinden dat de kinderen niet 'misbruikt' mogen worden als overbrengers van commerciële zaken. Daarnaast is het echter wel hoe langer hoe meer noodzakelijk voor scholen om via sponsoring aan extra gelden te komen.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft met verschillende organisaties in het bedrijfsleven een convenant afgesloten. Er staat in waar scholen op moeten letten, waar sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten organiseren.

Enkele regels uit het convenant zijn:

  • sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen;
  • bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid;
  • de samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;
  • de kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van de regels.

Sponsoring - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein