Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Medisch

Wij willen graag op de hoogte zijn over eventuele allergieën van uw kind. In de school kunnen wij daar rekening mee houden. Bij een voedselallergie verzoeken wij u een vervangende traktatie te verzorgen door bijvoorbeeld een trommeltje van het een en ander aan de leerkracht te geven.

Ook willen wij graag op de hoogte zijn van eventueel medicijngebruik onder schooltijd. De school kan hierin meewerken na overleg. De verantwoordelijkheid blijft bij u als ouders. Hiervoor hanteren we het protocol medische handelingen op de scholen van Fluenta, dit protocol is tot stand gekomen in overleg met verschillende instanties.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein