Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Sociale veiligheid

Zowel in als om de school is het belangrijk om oog te hebben voor de sociale veiligheid van kinderen, ouders en teamleden. Om goed in beeld te hebben waar wij alert op moeten zijn bij sociale veiligheid is door de interne contactpersonen van de stichting het schoolreglement opgesteld. Hierin is het beleid ten aanzien van pesten, agressie, geweld, e.d. beschreven.

zo zijn onze manieren

Wij zijn erg alert op pestgedrag. Wij accepteren niet dat kinderen door anderen bewust gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen of buitengesloten worden. Mocht dit voorkomen dan nemen wij de gepeste kinderen serieus. De school neemt gepaste maatregelen tegen kinderen die pesten volgens een vastgesteld pestprotocol. Dit houdt in dat o.a. pestende kinderen worden aangesproken op hun gedrag en de ouders worden ingelicht.

Wij verwachten dat ouders samen met ons proberen de oorzaak van pestgedrag te voorkomen.Bovenstaande regels gelden voor onze school en worden besproken in de groep. Daarnaast mogen leerlingen in hun eigen groep een aanvulling geven op deze vastgestelde regels, in overleg met de leerkracht. Die aanvulling wordt opgesteld, door en met de groep, dit zijn de zogenaamde groepsregels. Deze groepsregels en de schoolregels zijn zichtbaar in de klas en de school opgehangen. Alle kinderen staan voor hetzelfde doel: samen met elkaar een gezellige, goede en leerzame schooltijd beleven.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein