Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Verkeer

Sinds een aantal jaren zijn er verkeersouders op school actief. In Nieuwegein is een werkgroep verkeer ontstaan op initiatief van Veilig Verkeer Nederland en de ouderraden.

Het is de bedoeling dat de verkeers- ouders initiatieven nemen m.b.t. allerlei zaken op verkeersgebied. Zij zijn betrokken bij het fietsexamen voor de bovenbouw maar hebben ook overlegmomenten met vertegenwoordigers van de gemeente over de verkeersveiligheid of juist onveiligheid rond de scholen. Informatie over activiteiten van de verkeersouders en Veilig Verkeer Nederland vindt u met regelmaat in ons ouderportaal.

VVN

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein