Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

PiO-invalpool

De PiO-invalpool is een gemeenschappelijke invalpool van 46 schoolbesturen, waaronder stichting Fluenta, en c.a. 375 scholen in de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Holland ('t Gooi) en Zuid-Holland (Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en 't Groene Hart). In totaal zitten er ongeveer 81.000 leerlingen op de aangesloten scholen.

Dagelijks bemiddelen ze honderden leerkrachten in het primair onderwijs op vervangingsvragen bij de aangesloten scholen. Bij de PiO-invalpool werk je op tijdelijk basis. Dus met een overeenkomst voor de duur van de vervanging bij de school waar je invalt.

Meer informatie over PiO-invalpool is te vinden op www.piopersoneel.nl

Werken in het onderwijs

PiO-invalpool - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein