Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Ouderraad (OR)

Zowel voor de locaties Koninginnenlaan/Julianaweg als voor de locatie Lupinestraat is er een ouderraad. De ouderraad denkt en handelt zoveel als mogelijk mee met allerlei activiteiten in en om de school. Vanuit de ouderraad is er voor elke groep een klassenouder.

Binnen de ouderraad zijn allerlei taakgroepen en zo kan het schoolteam bij elke activiteit een beroep doen op een aantal ouderraadsleden. Regelmatig worden er door de OR vergaderingen belegd. Deze vergaderingen zijn openbaar, de datums zijn te vinden in de jaarplanning en worden vermeldt in ons ouderportaal.
 
Onze leerkrachten zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van de bereidheid van ouders te helpen bij het organiseren van de diverse activiteiten. Voor onze school zijn ouders daarom een onmisbare schakel tussen teamleden en leerlingen. Naast de OR en MR, zijn ouders actief op allerlei terreinen. Zo zijn er ouders die begeleiden bij een bibliotheekbezoek of helpen bij een maandsluiting. Voor sommige lessen, zoals wereld oriënterende vakken, wordt er een beroep op hen gedaan: begeleiding en vervoer naar een kinderboerderij, museum, enz. Ook wordt er geholpen bij schoonmaak van materialen. 

Aan het begin van het schooljaar wordt u gevraagd om u op te geven voor begeleiding bij activiteiten van de school. Daar waar mogelijk doen wij graag een beroep op een zo groot mogelijke groep ouders. Natuurlijk kunt u zich ook altijd gaande het schooljaar bij de leerkracht opgeven. Een en ander gebeurt natuurlijk altijd onder de supervisie van een leerkracht. We hebben zelfs een buitengewoon gewaardeerd team van ouders die onze kinderen na een vakantie controleren op hoofdluis.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein