Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Computeronderwijs

Binnen de school is ICT (Informatie- en communicatietechnologie) een speerpunt. De bovenschoolse Fluenta ICT werkgroep is bezig met het beleidsplan. De ontwikkelingen volgen zich momenteel in rap tempo op. Daarbij vragen wij ons als school ook echt af waar we naartoe willen! Wat willen we bieden aan onze leerlingen?

Het hoofddoel van de ICT binnen onze school is, dat het de leerlingen ondersteuning biedt bij het aanleren van diverse schoolzaken. Zo kan er gebruik gemaakt worden van het rekenprogramma dat aansluit op de aangeboden lesstof.

Door te werken in de school met Wi-Fi., kunnen flexibel gebruik maken van de computers. Op deze manier maken de computer vooral onderdeel uit van onze onderwijsleerprocessen in de groepen.

We blijven voortdurend in beweging en zoeken naar goede en eigentijdse vormen van ICT, gericht op het mogelijk maken van onderwijs voor de toekomst.

Computeronderwijs

Computeronderwijs 2 - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein