Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Excellente leerlingen

Onderwijs aan excellente leerlingen
Excellente leerlingen zijn de hoog en /of meerbegaafde leerlingen. Als school willen we tegemoet komen aan leerlingen in hun onderwijs – en ontwikkelingsbehoeften. Leerlingen die dus meer aan kunnen, krijgen een afgestemd aanbod naast en /of in plaats van het reguliere onderwijsaanbod. Dit betekent dat er gebruik gemaakt wordt van leerstof dat aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze meerbegaafde leerlingen in de groepen.

Drie hoofdkenmerken van excellente leerlingen: hoge intelligentie, hoge motivatie: de leerling wil met zijn/haar ‘bagage’ aan de slag en er is sprake van hoge creativiteit. Een leerling is meerbegaafd wanneer hij op school uitzonderlijke prestaties levert ofwel in staat moet worden geacht om op school uitzonderlijke prestaties te leveren. Deze prestaties zijn aanzienlijk beter dan het gemiddelde van de leeftijdsgroep. Er is bewust gekozen voor de term ‘excellente leerling’, omdat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij het wel of niet hoogbegaafd zijn van dat kind zolang het kind niet getest is. We kunnen twee typen leerlingen onderscheiden:

  • Hoogbegaafden bij wie sprake is van een IQ van boven de 130 en / of er is sprake van hoge intellectuele capaciteiten, een grote motivatie om te presteren en een grote creativiteit. Met creativiteit wordt dan bedoeld: een denkvermogen dat flexibel is, associatief, uiteenlopend, intuïtief, origineel en vaak buiten de geijkte paden is;
  • Meerbegaafde leerlingen die duidelijk meer aan kunnen, maar waarschijnlijk niet tot de groep hoogbegaafden horen.

De werkgroep begaafdheid houdt zich bezig met de ontwikkeling van visie, beleid en doorgaande leerlijnen. Van belang hierbij is, wat doen we nu al goed en hoe gaan we verder met ons onderwijs passend te maken. Hierbij zetten we in op de doorgaande leerlijnen/afspraken.

De werkgroep heeft diverse onderzoeksvragen bekeken:

  • wat doen we nu al?
  • welke expertise is er al bij de collega's?
  • wat is er nodig?
  • welke rol vervult de RT hierbij
  • welke materialen zijn al aanwezig?
  • hoe kunnen we aansluiten op handelingsgericht werken en de groepsplannen?
  • welke mogelijkheden zien we?

Op basis van deze onderzoeken, wordt ons onderwijs aan begaafde leerlingen ingericht. Er zijn acties ‘Op korte termijn’, wat doen wij nu al en acties die wat meer tijd vragen. Meer informatie is te vinden in de submenu's.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein