Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

DHH

Onze school hanteert het signaleringsinstrument Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Hierdoor kunnen we een duidelijke doorgaande lijn hanteren en tijdig inspelen op de afstemming van de leerstof en instructie.

Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Alle leerlingen op onze school verdienen zorg en aandacht. Passend onderwijs strekt zich dus ook uit tot de begaafde leerlingen. Het protocol is zo opgebouwd dat na het proces van signalering en diagnostiek iedere leerkracht zelfstandig hoogbegaafde leerlingen kan begeleiden.

DHH gaat uit van een educatief partnerschap tussen ouders en school. Daarom worden ouders ook écht betrokken bij het proces van Signalering en Diagnostiek. Daarbij is DHH gericht op de inbreng van de leerling zelf. Door te praten met de leerling wordt de kans op een succesvolle begeleiding vergroot.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein