Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Jaaroverzichten; de ontwikkelingen van ons onderwijs

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Vandaar dat wij ons blijven bezighouden met de kwaliteit van de inhoud en de organisatie van ons onderwijs. Veranderingen en aanpassingen worden door ons zorgvuldig voorbereid. Waar nodig gebeurt dit met medewerking van externe deskundigen.

De onderwerpen worden besproken met het team en de medezeggenschapsraad. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het onderwijskundig meerjaren beleidsplan. 

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein