Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Leergebieden

Basisscholen werken met kerndoelen die worden voorgeschreven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven wat leerlingen aan het eind van de basisschool per leergebied moeten kennen en kunnen.

Leergebieden en kerndoelen
Kerndoelen beschrijven de kern van de leerstof. Scholen zijn vrij om rond de kern andere leerstof aan te bieden die bijdraagt aan het bereiken van de kerndoelen. De kerndoelen zijn verdeeld in de hiernaast vermelde leergebieden.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein