Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Sociale redzaamheid

Taakspel
Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. Op de Willem Alexanderschool stimuleren wij door middel van Taakspel gewenst gedrag en vermindert het ongewenste gedrag. Lees hier over hoe wij Taakspel gebruiken op onze school

Actief burgerschap
Onze maatschappij is sterk geïndividualiseerd en veelkleuriger geworden. Door de behoefte aan meer samenhang en betrokkenheid in de maatschappij is het ook een taak voor de school om leerlingen op te voeden tot een leven in de gemeenschap, om leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving. We streven er nadrukkelijk naar om leerlingen een stem te geven. We nemen leerlingen serieus én we laten hen leren door te doen.

De school is bij uitstek een leerschool, waarin leerlingen ervaringen op kunnen doen door aan concrete maatschappelijke taken deel te nemen, en op die manier vaardigheden te leren die passen bij een actief en betrokken democratisch burgerschap. Onderwijs is niet een voorbereiding óp deelname aan de samenleving, het is zélf een belangrijke vorm van samenleven. Lees hier meer over hoe wij werken aan actief burgerschap.

Verkeer
Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Klaar… over! De kinderen leren zich veilig te bewegen in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland stelt ieder jaar een verkeersproef samen voor kinderen van de groepen 7. Er is niet alleen een theoretische proef, er wordt ook een praktische verkeersproef per fiets afgelegd. Vanuit de werkgroep Verkeer vindt er overleg plaats met de politie van Nieuwegein.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein