Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Expressie activiteiten

We besteden uiteraard aandacht aan diverse activiteiten op expressief gebied. We noemen dat handvaardigheid, tekenen, drama en muziek. De genoemde vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen op dit gebied.

We maken hierbij gebruik van de methode “Moet je Doen”. “Moet je Doen” is een compleet lespakket voor expressieonderwijs met een doorgaande leerlijn. De methode heeft drie praktische modules: muziek, beeldende vorming en kunst & cultuur. Naast de methode gebruiken wij lespakketten uit het Kunstmenu en van theater De Kom. Jaarlijks organiseren we activiteiten als: groepsoptredens, het muziekfestival, Kinderboekenweek, musical groep 8 en de slotdag.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein