Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Nederlandse taal en lezen

Wij werken met de methode Taal op maat. Het taalonderwijs is veelomvattend. Onze taalmethode kent een basisprogramma dat volledig voldoet aan de eisen die door de inspectie gesteld worden. De materialen zijn afgestemd op de behoefte van het individuele kind. Het blijkt dat we met Taal op maat goed kunnen differentiëren. We kunnen met de methode kinderen individueel helpen bij kleine achterstanden, maar ook kunnen we hen extra stof bieden als zij daar aan toe zijn. Via deze methode krijgen de kinderen ook een extra impuls aan ons woordenschatonderwijs. Kinderen kunnen zelfstandig werken op eigen niveau en tempo door de duidelijke instructies en de heldere structuur van de lessen. Ook voor combinatiegroepen is de methode uitermate geschikt. Alle taalonderdelen komen van zelfsprekend aan de orde.

Lezen
In groep 3 maken we een start met het structureel leren lezen. Er wordt gewerkt met Leeshuis. In groep 3 is het technisch lezen (het leren lezen) belangrijk. De vorderingen worden bijgehouden met een tweewekelijkse toets. Op het einde van groep 6 moeten alle kinderen het technisch leesproces hebben afgerond. Wij houden rekening met het (instap)niveau van de kinderen en sluiten daar op aan. Dat betekent dat kinderen die het aanvankelijk leesproces begin groep 3 hebben afgerond, op hun niveau verder gaan.

Vanaf groep 4 wordt de methode Estafette gebruikt. Het is een actuele methode om het voortgezet technisch lezen op een hoger niveau te brengen.

In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de methode Goed Gelezen gebruikt. We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen; we brengen ze ook liefde voor boeken bij. Daarom wordt er veel voorgelezen, worden er veel boeken aangeboden en stimuleren we het gebruik van de bibliotheek.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein