Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Leerlingenzorg

Wij begeleiden de kinderen zo goed mogelijk en nemen maatregelen als de prestaties en het welbevinden van een kind achterblijven bij de verwachtingen. Dit geheel wordt de leerlingenzorg (protocol zorgplan) genoemd. Om ouders te informeren over de vorderingen of prestaties van hun kind stellen onze leerkrachten rapporten samen, die mondeling worden toegelicht. Wij vermelden de belangrijkste ontwikkelingsgebieden op het rapport. De kwalificaties op onze rapporten zijn gebaseerd op methode gebonden toetsen en de landelijke Cito toetsen.

Contact tussen ouders en school
Vaak is het belangrijk dat de leerkracht weet hoe het thuis met uw kind gaat. Vooral hoe uw kind zich gedraagt. U kunt de school daarbij helpen, want u kent uw kind het beste. Uw kind is immers meer thuis dan op school. Als er een probleem is, kunt u dus het beste met de leerkracht van uw kind gaan praten. Samen kunt u uitzoeken wat het probleem precies is en hoe ernstig het is, want het is een belangrijke taak van de school om dit uit te zoeken. Als het probleem snel gevonden wordt, kan uw kind ook snel geholpen worden. Wacht daarom niet te lang, maar bespreek een probleem zo snel mogelijk met de leraar van uw kind.

Als ouders/verzorgers problemen van hun kind willen bespreken, komt uiteraard als eerste de groepsleerkracht in beeld. Die maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van de kinderen in de groep. Ouders kunnen ook een afspraak maken met de intern begeleider en de vorderingen bespreken.

Interne begeleiding (IB)
De interne begeleider (IB-er) houdt de zorg voor onze kinderen nauwgezet in de gaten. Zij voert met leerkrachten over alle leerlingen minimaal twee groepsgesprekken per jaar naar aanleiding van de toetsresultaten. 

Remedial teaching (RT)
Soms wordt een groepje kinderen gedurende een bepaalde periode uit de groep gehaald. De extra hulp wordt dan door een ander dan de eigen groepsleerkracht gegeven. Op deze manier proberen we de achterstand weg te werken. 

Pre-teaching
Soms is het effectiever om een groepje leerlingen leerstof aan te bieden buiten de groep, die het later nog een keer in de groep aangeboden krijgt. De leerlingen kunnen dan het gevoel krijgen, dat het in de groep mee kan doen, omdat het de stof al een keer heeft gehad. Het positieve effect hiervan is, dat de resultaten beter kunnen worden. Het extra helpen van de leerlingen gebeurt meestal in groepsvorm. Uitgangspunt bij het handelingsgericht werken is het groepsplan, waarin ook de extra hulp aan leerlingen wordt gepland. 

De interne begeleider bepaalt in overleg met de leerkracht en de remedial teacher welk kind voor RT in aanmerking komt. 

Voor de aanmelding RT, hanteert de school een prioriteitenlijst met deze volgorde:

  • leerlingen met een “rugzakje” (leerling gebonden financiering);
  • leerlingen in de onderbouw die bijv. taalstimulering nodig hebben;
  • leerlingen uit groepen die extra ondersteuning nodig hebben.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein