Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Ons onderwijs in de groepen 1 en 2

We hebben over de twee locaties 6 groepen 1 en 2. Het onderwijs aan kleuters is vooral gericht op spelend en ontdekkend leren.

Basisvaardigheden
In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en het werken in de groep. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. We stimuleren kinderen ook zelfstandig te worden. Denk hierbij aan zelfstandig de jas aandoen, omkleden, naar het toilet gaan. In groep 2 wordt meer nadruk gelegd op het verkrijgen van basisvaardigheden die nodig zijn om naar groep 3 te kunnen gaan. De kinderen leren al spelenderwijs veel letters en leren woordjes hakken en plakken. Er wordt in de groepen 1 en 2 veel aandacht besteed aan de taalvorming, omdat dit de basis is voor veel andere vaardigheden.

Ontwikkelingsgebieden
De leerkracht begeleidt de kinderen in het omgaan met elkaar en biedt materialen en activiteiten aan die hen verder helpen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Ze observeert en registreert hoe ver een kind is in de ontwikkeling.
Er wordt gekeken naar de volgende ontwikkelingslijnen:

 • Zelfbeeld
 • Relatie met volwassenen
 • Relatie met andere kinderen
 • Spelontwikkeling
 • Taakgerichtheid en Zelfstandigheid
 • Grote motoriek
 • Kleine motoriek
 • Tekenontwikkeling
 • Visuele waarneming
 • Auditieve waarneming
 • Mondelinge taalontwikkeling
 • Beginnende geletterdheid
 • Lichaamsoriëntatie
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Tijdsoriëntatie
 • Beginnende gecijferdheid
 • Logisch denken

Deze ontwikkelingslijnen worden geregistreerd in de methode KIJK! Naast deze registratie zijn er objectieve Cito toetsen op het gebied van taal en rekenen. Deze geven ons de mogelijkheid om, bij eventuele twijfel, na te gaan of kinderen er aan toe zijn om met het aanvankelijk lees-, schrijf- en rekenonderwijs in groep 3 te starten.

Thematisch werken
Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit thema’s. We gebruiken hiervoor de methode ‘Schatkist’, waarin aan de hand van een anker verhaal gevarieerde activiteiten worden aangeboden op taal, rekenen en sociaal emotioneel gebied. Daarnaast is er nog ruimte voor eigen thema’s, passend bij de belevingswereld van de kinderen met o.a. aandacht voor de seizoenen en feesten in het jaar.

Vaste activiteiten in de groepen 1 en 2 zijn:

 • Dagopening in de kring
 • Taal - en rekenspelletjes in de kring 
 • Knutselen
 • Werken met ontwikkelingsmaterialen
 • Spelen in hoeken
 • Buiten spelen
 • Gymmen

De kinderen werken hierbij vaak in groepjes of circuitvorm. 

Enkele methoden die worden gebruikt in de groepen 1 en 2 zijn:

 • Trefwoord
 • Leefstijl
 • Met Sprongen Vooruit
 • Natuur en Techniekeducatie
 • Schrijffontein
 • Bewegingsonderwijs

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein