Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Ouders

Ouders gaan zorgvuldig op zoek naar de school passend voor hun kind. Hierbij laten zij zich goed informeren door mensen uit de buurt, familie en kennissen. Je kind acht jaar lang aan een school toevertrouwen, doe je niet zomaar. Een goed contact met onze ouders vinden wij van dan ook van essentieel belang. 

Voorbeelden van contactmomenten met onze ouders zijn:

  • Informatieavonden in de groepen aan het begin van een nieuw schooljaar;
  • Startgesprekken in de bovenbouw, waarin de leerkracht samen met kind en ouders het schooljaar verkennen en afstemmen wat ze kunnen verwachten;
  • Inloopmiddagen/avonden waarin uw kind(eren) de vertellen over wat zij op school doen;
  • Rapportgesprekken over de leerontwikkelingen 
  • Vieringen: de maandsluitingen van alle groepen

Op onze website leest u meer hierover. 

Ouders - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein