Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Vieringen

Vieringen nemen bij ons een belangrijke plaats in. Regelmatig houden we zulke vieringen met andere groepen samen en soms zelfs met de hele schoolgemeenschap. Vieringen leveren een belangrijke bijdrage aan de gezelligheid op school en draagt bij aan het gemeenschapsgevoel.

Christelijke feestdagen
Wij besteden aandacht aan de christelijke feestdagen, onder andere Pasen, Pinksteren en Kerst. Het kerstfeest wordt afwisselend gezamenlijk gevierd of met de eigen leerlingen in de groep. Soms wordt er bij Kerst of Pasen een gezamenlijke maaltijd in de klas gehouden.

Groepsoptreden
Elke groep verzorgt eens per jaar een optreden. Andere groepen van de school komen kijken en ook u bent als ouders van die groep van harte welkom. Op de locatie Koninginnenlaan/Julianaweg wordt een driedeling gemaakt voor de groepen die komen kijken. Dit i.v.m. veiligheid van het publiek. Na afloop gaan de kinderen nog even terug naar de klassen, om de dag op de gebruikelijke wijze af te sluiten. Wij vragen u om buiten op uw kind te wachten. Voor de Koninginnenlaan en Julianaweg geldt, dat broertjes en zusjes van de andere locatie gezellig mogen komen kijken. U kunt hiervoor uw kind(eren) 5 minuten voor aanvang ophalen.

Sinterklaas
Altijd weer een bijzonder feest, de verjaardag van Sinterklaas in school. Voorafgaand aan 5 december gebeuren er een aantal opvallende zaken in de school! Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte. Ervaringen hebben geleerd, dat er altijd verrassingen plaatsvinden. Het is dan goed, om met elkaar alert te blijven op de allerkleinsten.

Start - en slotfeest
Bij de start van het schooljaar wordt er op het plein een koffie/thee moment voor u als ouder georganiseerd. Voor dit ‘happy hour’ ontvangt u een uitnodiging. Aan het eind van het schooljaar sluiten wij met de kinderen het schooljaar feestelijk af. Wij doen dit per locatie. Het slotfeest is op de laatste donderdag voor de zomervakantie.

Verjaardag leerkrachten
In elke klas wordt eenmaal per jaar de verjaardag van de betreffende leerkracht(en) gevierd. Meestal worden de verjaardagen van de leerkrachten van een aantal groepen tegelijk gevierd in de vorm van een feestdag voor de hele locatie. De data zijn vroegtijdig bekend en staan vermeld in de jaarplanning. Het is gebruikelijk dat de klassenouder het initiatief neemt voor een presentje namens de klas en een feestelijke start van de dag.

Kinderboekenweek
Ieder jaar doen we mee aan de nationale kinderboekenweek. De week wordt op verrassende wijze geopend en na afloop laten de kinderen zien wat ze hebben gemaakt en geleerd.

Muziekfestival
Kinderen die kunnen zingen, dansen of een instrument bespelen krijgen de kans om voor de school op te treden. De voorrondes worden in de groep gehouden.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein