Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Hoofdluis

U hoeft uzelf geen verwijten te maken als uw kind hoofdluis heeft opgelopen. Het krijgen van hoofdluis heeft helemaal niets te maken met lichamelijke hygiëne: hoofdluis komt voor op vuile, ongewassen hoofden, maar ook op schone haren. Hoofdluis is betrekkelijk onschadelijk. Het geeft alleen veel jeuk en door krabben kunnen er infecties ontstaan. Op elke school, of liever gezegd, overal waar mensen en dan nog vooral kinderen bij elkaar zijn, is er ‘gevaar’ voor hoofdluis.

De behandeling met de huidige effectieve middelen, maar ook het gebruik van preventieve middelen biedt voldoende resultaat. Bij de apotheker of drogist zijn enkele lotions tegen hoofdluis te koop. In principe kan één keer behandelen voldoende zijn. Overigens blijkt het gebruik van een luizenkam nog het meest effectief. Constateert u hoofdluis bij een van uw kinderen, waarschuw dan de school.

Elke groep heeft de hulp van luizenouders die onze leerlingen regelmatig controleren. Deze controles vinden na iedere schoolvakantie plaats en staan ook in de jaarplanning. Het zou prettig zijn als u deze dag rekening wilt houden met het kapsel van uw kind.

Wordt bij luizencontrole bij een kind hoofdluis geconstateerd, dan worden de ouders daarvan in kennis gesteld. Het spreekt vanzelf dat wij verwachten dat er dan maatregelen genomen worden. Via het ouderportaal worden de andere ouders van de groep geïnformeerd. Na een week volgt dan een tweede controle. Mocht blijken dat ouders niet meewerken aan het oplossen van het ‘luizenprobleem’ in hun gezin, dan zal het MT in overleg met de GGD en haar bestuur passende maatregelen nemen. Overigens kunnen ouders ook altijd zelf bellen met de GGD. Op school is een hoofdluisprotocol aanwezig. Wij bewaken de privacy van ouder en kind.

Luizencape voor groep 1 t/m 8
Om de school vrij te houden van hoofdluis is het belangrijk dat de jassen afgedekt weggehangen worden. Voor alle nieuw op school startende kleuters en oudere kinderen is de aanschaf van een luizencape verplicht. Wij ervaren de luizencapes als een positief preventief middel tegen hoofdluis. Voor 10 euro kunt u een cape aanschaffen via de leerkracht.

Luizencapes - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein