Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Huisregels

Bij ondertekening van het aanmeldformulier van uw kind ondertekent u op de hoogte te zijn van de inhoud van ons schoolreglement, dat u zich hierin kunt vinden en dat u zich houdt aan onze ‘huisregels’. Waar mensen bij elkaar zijn en samen werken worden gewoontes opgebouwd en regels gemaakt om het samenzijn zo plezierig mogelijk te maken. Meestal zijn het ‘ongeschreven regels’, vaak zijn het vastgelegde afspraken. Op een goede manier omgaan met elkaar loopt als een rode draad door het dagprogramma in de groepen. We proberen in ons dagelijks gedrag en omgang met elkaar de sociale waarden en normen door te geven. Daarnaast besteden we met diverse activiteiten op meerdere momenten de nodige aandacht aan sociaal gedrag en goed burgerschap. Naast de normale fatsoensregels hebben we nog enkele andere gewoontes en gebruiken.

Wij verwachten van iedereen dat onze ‘huisregels’ gerespecteerd worden. Mocht blijken, dat de ‘huisregels’ overtreden worden, of dat kinderen zich niet gedragen, dan spreken wij zowel de ouders als kinderen daar op aan. Wij willen dat iedereen op onze school zich veilig voelt. Dat geldt voor onze ouders, kinderen en ook de leerkrachten.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein