Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Ouderportaal

Via ons ouderportaal MijnSchool houden wij de ouder(s)/verzorger(s) van onze school op de hoogte van nieuws en belangrijke berichten. Ook worden op deze manier foto's gedeeld en de oudergesprekken gepland. Verder kunnen hier gedeeltelijk eigen gegevens worden aangepast of aangevuld, zoals een nieuw adres na verhuizing of een ander telefoonnummer.

Het MijnSchool oudercommunicatie en -betrokkenheidsportaal ondersteunt de communicatie met en betrokkenheid van de ouders. Het portaal kan op elk device (smartphone, tablet, laptop, enz.) volledig gebruikt worden. Ook is er een app, deze is geschikt voor Android en iOS.

Nieuwe ouders ontvangen via de mail informatie over het MijnSchool ouderportaal en hoe ze hun account kunnen aanmaken.

MijnSchool ouderportaal - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein