Verlofaanvraag

Om een verlofaanvraag in te dienen, lever je het ingevulde verlofaanvraagformulier in bij de leerkracht van je kind of bij de directie. Deze aanvraag ontvang je beoordeeld retour.

Formulier verlofaanvraag: