IMG_1395

Gemotiveerd leren

Om optimaal te kunnen leren, moeten kinderen ‘aan’ staan. Een belangrijk aspect hierbij is betrokkenheid creëren, kinderen motiveren en ze activeren! Op de Willem Alexander prikkelen we hun nieuwsgierigheid en leren ze om zelf op zoek te gaan naar de antwoorden op hun vragen. Zo worden de kinderen optimaal betrokken bij hun eigen leerproces.

Voor alle onderzoekers

Kinderen zijn nieuwsgierig naar het onbekende en kunnen vol verwondering de wereld ontdekken. Blink, onze lesmethode voor wereldoriëntatie, heeft onderzoekend leren en ontdekkend leren als uitgangspunt. De kinderen mogen zelf onderzoeksvragen stellen, leren om zelf na te denken, zelf de wereld om zich heen te ontdekken en samen kennis te delen. Zo vergroten ze actief hun kennis.

We geven kinderen mee dat fouten maken mag. Ook daar leer je veel van. Vanuit een actieve houding aan de slag gaan, dat is wat we willen bereiken. Zo blijven kinderen gemotiveerd en ontwikkelen ze vaardigheden die ze nodig hebben in onze snel veranderende maatschappij.