IMG_1408

Met plezier naar school

Wij doen er alles aan om je kind een fantastische schooltijd te bezorgen. Daarvoor is een fijne, leuke groep de basis. Het team van basisschool Willem Alexander uit Nieuwegein investeert veel in een veilig en sociaal klimaat waarin je kind gezien wordt en zichzelf kan zijn.

Iedereen kent elkaar op onze school! Dit komt door de leuke activiteiten die we voor de kinderen organiseren, maar ook doordat wij groepsdoorbroken werken. Zo ontstaat er een goede verbinding tussen onze groepen en bieden we onderwijs op maat.

Goed in je vel zitten!

Onderzoek wijst uit dat kinderen op scholen die investeren in sociaal-emotioneel leren met méér plezier naar school gaan. In een sterke, veilige groep komt pestgedrag niet of nauwelijks meer voor. Daarom vinden wij een veilig pedagogisch klimaat zo belangrijk.

IMG_1505

Methode KWINK

Op de Willem Alexander zijn we enthousiast over KWINK. Deze methode helpt leerlingen hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen en bevat lessen die aansluiten bij burgerschap. De kinderen leren door rollenspellen en oefeningen hoe je met elkaar omgaat. De geleerde vaardigheden komen steeds terug in de dagelijkse praktijk.

De lessen worden ieder jaar herschreven en sluiten daardoor goed aan bij de actualiteiten én bij alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sociaal-emotioneel leren.