IMG_1462

Onze identiteit

De Willem Alexander is een protestants-christelijke basisschool. Alle kinderen zijn bij ons welkom, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen mogen er zijn op onze school. In alle diversiteit willen we met de leerlingen, ouders en leerkrachten een gemeenschap vormen van mensen die er zijn voor elkaar.

Wij willen leerlingen op basis van de Bijbelse waarden een basis van vertrouwen geven: het vertrouwen dat ze er in het leven niet alleen voor staan, dat ze met hun gaven en talenten tot bloei kunnen komen, en dat ze hun eigen unieke bijdrage aan een leefbare samenleving kunnen leveren. Dat betekent dat we onze leerlingen het besef willen meegeven dat ze er mogen zijn.

Methode Trefwoord

We werken met de godsdienstmethode Trefwoord. Deze methode is maatschappelijk georiƫnteerd. De school leert de kinderen de Bijbelverhalen kennen en van daaruit, op eigen niveau, ook het verband te leggen met de eigen leef- en belevingswereld.

Samen vieren

We vertellen de kinderen de Bijbelverhalen, zingen liedjes, bidden samen en vieren de christelijke feestdagen. Pasen en Pinksteren vieren we in de school en we hebben jaarlijks een feestelijke kerstviering in de kerk.