IMG_1446

Meer- en hoogbegaafdheid

De laatste jaren is er in Nederland meer aandacht voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook op de Willem Alexander bieden we (hoog)begaafde kinderen een specifiek onderwijsaanbod.

Plusklas

Een keer per week is Day a Week School te vinden op de Willem Alexanderschool. In deze plusklas wordt onderwijs aangeboden in de vorm van projecten die speciaal voor deze onderwijsgroep zijn ontwikkeld. Hier worden kinderen uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en aangezet tot leren.

Day a Week School

De doelstelling van de Day a Week School is: talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren. Dit doen wij door ze uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak. Wij hebben ook aandacht voor kinderen die niet zozeer cognitief, als wel creatief denken op een hoger niveau.

De Day a Week School brengt de meer- en hoogbegaafde leerlingen van verschillende Fluenta-scholen uit de regio één dag per week samen, zodat ze ontwikkelingsgelijken ontmoeten.

De groepen zijn klein (maximaal 18 leerlingen) en een gespecialiseerde leerkracht biedt naast vakken als wetenschap en filosofie ook rekenprojecten en (eigen) vrije projecten aan. De projecten zijn er onder andere op gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. Zo ‘leren’ ze leren.

De kinderen worden vanaf groep 5 via een speciale procedure geselecteerd. Als de Day a Week School past bij de onderwijsbehoefte van je kind, dan zal de leerkracht je daarover informeren.

Kijk voor meer informatie op: www.dayaweekschool.nl/.

IMG_1082

Plusklas op De Evenaar

De externe plusklas organiseert workshops met een vakoverstijgend leeraanbod. De thema’s en/of projectonderwerpen verschillen per blok. Het aanbod is gericht op het aansluiten bij het denkvermogen, de belangstelling en vooral ook op het tempo en niveau van verwerken van de leerling. Hierdoor worden leerlingen uitgedaagd tot hogere-ordedenken, samen werken en samen leren.