IMG_1776

Onderwijs in groep 1 en 2

Kleuters zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Het onderwijs aan kleuters is dan ook vooral gericht op spelend en ontdekkend leren.

Als je kind net start in groep 1, dan is alles nieuw en ligt de nadruk op het wennen aan school en het werken in de groep. We stimuleren je kind zelfstandig te worden. Denk hierbij aan zelfstandig de jas aandoen en omkleden bij gym.

Thematisch onderwijs

In de kleutergroepen werken wij aan de hand van thema’s die aansluiten bij de interesse van de kinderen. Wij hebben onze kleuterlokalen en de speelruimtes buiten het lokaal met veel zorg ingericht. De kinderen kiezen een fijne plek en leren van alle mooie materialen die we aanbieden. Vaste activiteiten in de kleutergroepen zijn de dagopening in de kring, taal- en rekenspelletjes in de kring, werken met ontwikkelingsmaterialen, spelen in de themahoeken, samen buitenspelen en gymmen.

IMG_1803

Lezen en schrijven

Taalvorming is belangrijk in groep 1 en 2, omdat dit de basis is voor veel andere vaardigheden en goed voorbereidt op het leren lezen en schrijven in groep 3. In groep 2 leren de kinderen al spelenderwijs veel letters en woordjes hakken en plakken.