IMG_1434

Toekomstgericht onderwijs

Kinderen leven in een snel veranderende wereld en dat betekent dat ons onderwijs moet aansluiten bij de vaardigheden die ze nodig hebben in de 21ste eeuw. Met onze krachtige visie op onderwijsverbetering willen we dat leerlingen betekenisvol bezig zijn en er gewerkt wordt aan belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken, onderzoeken, overleggen, creativiteit, zelfreflectie, kritisch denken en communiceren.

Digitaal onderwijs

Kinderen groeien op in een digitale wereld. De Willem Alexander sluit hier goed op aan. Al onze methoden worden ondersteund op het digibord en elke leerling uit groep 4 t/m 8 beschikt over een eigen chromebook. Hierop kunnen ze oefenen na een goede instructie van de leraar. In groep 1, 2 en 3 kunnen de kinderen tijdens het spelen en werken kiezen voor een chromebook. Hierop staat allerlei passende software. We blijven voortdurend in beweging en zoeken naar goede en eigentijdse vormen van ICT, gericht op het mogelijk maken van onderwijs voor de toekomst.

Eigenaarschap

Kinderen leren van elkaar en met elkaar. In het onderwijs van de toekomst zijn samenwerkend leren en kinderen stimuleren om meer eigenaarschap te voelen bij het eigen leerproces belangrijke aandachtspunten. Dit zie je onder andere terug in onze coöperatieve werkvormen in de klas en het werken aan projecten.

Projectmatig werken

Staal doet precies wat de naam belooft. De methode maakt kinderen niet alleen sterk in taal en spelling, maar doet veel meer. Staal leert kinderen projectmatig te werken, laat ze onderzoekend leren en vaardigheden ontwikkelen als reflecteren op je eigen werk, samenwerken en presenteren.

Met de methode Staal doen kinderen de eerste twee weken kennis op, die zij vervolgens in week 3 toepassen. Elk kind maakt in die week zijn eigen eindproduct in de vorm van een werkstuk of een presentatie. Echt werken mét taal dus, zoals je in het echte leven doet.

In de verrassende thema’s van Staal gaan de kinderen aan de slag met levensechte bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Bovendien werken ze naar een betekenisvol eindproduct toe. We laten de kinderen dus niet schrijven voor de leerkracht, maar maken taalonderwijs functioneel en realistisch. Zo brengen we taal tot leven, dragen we bij aan het gemotiveerd leren met plezier en zorgen we voor goede resultaten.

IMG_1782

Engels vanaf groep 1

Niet alleen de Nederlandse taal vinden wij belangrijk, ook het aanleren van Engels. Wij werken in de groepen 1 t/m 8 met de methode Groove.me. In de kleutergroepen leert Bobo op een speelse manier de kinderen Engelse woorden aan. In de midden- en bovenbouw wordt er gebruik gemaakt van bekende popsongs. De kinderen zijn erg enthousiast over deze methode.