IMG_1422

Missie en visie

Als school staan wij voor de taak om je kind(eren) een fijne en plezierige basisschooltijd te bieden. Wij streven naar goed onderwijs, waardoor onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren. Met aandacht voor hun creativiteit en met als fundament hun welbevinden.

Het logo van de Willem Alexanderschool laat aspecten van de identiteit van onze school zien: richtinggevend, christelijk, warm, aandacht voor het kleine, dynamisch, stevig, duidelijk, betrouwbaar en een basis om jezelf te mogen zijn!

Visie

De bedoeling van de WAS:

  • Als kind op de WAS mag jij je breed ontwikkelen.
  • Je werkt aan je eigen identiteit, om te ontdekken wie je bent en wie je wilt zijn.
  • Je hebt veel talenten en die mag je ontdekken.
  • Je bent onderdeel van deze samenleving, waarin jij een kritisch en sterk kind bent.
  • Daar heb je kennis en vaardigheden voor nodig.
  • En dat doe jij samen met je ouders en de school.

Ons onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van kinderen en we geven ze de vaardigheden en kennis voor de toekomst mee. Dit doen wij door betekenisvol onderwijs te bieden. We zien zichtbaar lerende en gemotiveerde kinderen.

Op de WAS leren kinderen samenwerken, creatief denken en zelfsturend te zijn. We houden hierbij rekening met verschillen tussen kinderen. Onze kinderen krijgen leerstof aangeboden die past bij hun ontwikkeling, en we stellen samen met de kinderen de doelen vast.